sobota, 27 sierpnia 2011

l2/2011

Komendantka 1 Szczepu Drużyn                      Suwałki 1.06.2011r.
 Harcerskich i Zuchowych
                „Burza”


Rozkaz L2/2011


2. Uchwały
2.3. Mianowanie
2.3.1. Mianuję w skład Rady Szczepu i podaje jej aktualny skład.

- pwd. Agnieszka Jasielon- komendantka, drużynowa 7 GZ „Tuptusie”
- pwd. Anna Danowska- z-ca komendanta ds. programowych
- pwd. Błażej Górski- z-ca komendanta ds. organizacyjnych, drużynowy 7 DW „Marzyciele”
- dh. Jarosław Worobiczuk- kwatermistrz Szczepu
- dh. Grzegorz Worobiczuk- drużynowy 11 SDW „Grot”
- pwd. Ewelina Chmielewska- drużynowa 13 SDH „Extrema” im. Szarych Szeregów
- dh. Patrycja Jonio- drużynowa 16 SDH „Aconcagua”
- dh. Eliza Kowalczyk- przyboczna 7 GZ „Tuptusie”
- dh. Justyna Olszewska- przyboczna 7 DW „Marzyciele”
- dh. Edyta Suchocka- przyboczna 11 SDW „Grot”
- dh. Karolina Ślużyńska- przyboczna 13 SDH „Extrema” im. Szarych Szeregów
- dh. Aleksandra Górska- przyboczna 16 SDH „Aconcagua”
- pwd. Izabela Sawicka- instruktorka Szczepu                                                                        Czuwaj
                                                                                       Komendantka
                                                                                       1 SDHiZ „Burza”

                                                                                         pwd. Agnieszka Jasielon

sobota, 26 lutego 2011

l1/2011

Komendantka 1 Szczepu Drużyn Suwałki 2.01.2010r.
 Harcerskich i Zuchowych
„Burza”


Rozkaz L1/2011


Wyjątki z rozkazu L14/2010 komendanta hufca z dnia 27.12.2010r.

5.Szczepy, związki drużyn.
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn.
5.2.1. Zamykam okres próbny Szczepowi Drużyn Harcerskich i Zuchowych w skład którego wchodzą następujące gromady i drużyny: 7 DW „Marzyciele”, 7 GZ „Tuptusie”, 13 SDH „Extrema”, 16 SDH „Aconcagua” i 11 SDW „Grot”. Nadaję SDHiZ nazwę „BURZA” i numer 1.

 1. Zarządzenia i informacje
  1. Informuję, iż Rada Szczepu zatwierdziła budżet Szczepu na 2011r.
  2. Zwołuję posiedzenie Rady Szczepu w dniu 6.01.2011r. o godzinie 12.00 celem dokonania zmian w konstytucji Szczepu. Rada ta odbędzie się w siedzibie Komendy Hufca.


Czuwaj
           Komendantka
          1 SDHiZ „Burza”


          pwd.Agnieszka Jasielon

l2/2010

Komendantka Szczepu Drużyn Suwałki 18.12.2010
 Harcerskich i Zuchowych
na próbie


Rozkaz L2/2010

Drogie druhny i drodzy druhowie Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2011 Rok pełni nadziei spoglądajmy w przyszłość. Życzę wraz z całą wspólnotą harcerską zdrowia, spokoju, radości i miłości do każdego człowieka. Życzę, aby harcerstwo polskie wzrastało godnie w następnym stuleciu. Ciepłych i jasnych płomieni promieniujących od Światła z Betlejem. Wszelkich łask Bożych. Czuwajmy!

Wyjątki z rozkazu L7/2010 komendanta hufca z dnia 14.09.2010r.

2.Hufiec.
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca.
2.2. Mianowania w komendzie hufca.
2.2.1. Mianuję pwd Agnieszkę Jasielon na funkcję członka Komendy Hufca z dniem 14.09.2010r.
3. Drużyny.
3.2. Zmiany organizacyjne.
3.2.1. Zamykam okres próbny Suwalskiej Drużynie Wędrowniczej „GROT”, nadaję jej numer 11.
13. Inne.
13.1. Na wniosek KSW z dnia 27.07.2010r. otwieram :
a) Stopnie HO
- dh Ewelina Chmielewska


Wyjątki z rozkazu L8/2010 komendantki hufca z dnia 21.10.2010r.
7. Mianowania instruktorów.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki / przewodnika.
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21.10.2010r otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika następującym druhnom i druhom:
- Jarosław Worobiczuk
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza.
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Instruktorskich dnia 21.10.2010r pwd Agnieszce Jasielon próbę na stopień podharcmistrzyni


Wyjątki z rozkazu L9/2010 komendantki hufca z dnia 23.10.2010r.

8. Zaliczenie służby instruktorskiej.
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2009/2010 następującym druhnom i druhom:
 • pwd Agnieszka Jasielon
 • pwd Błażej Górski
 • pwd Anna Danowska
 • pwd Iza Sawicka
Wyjątki z rozkazu L12/2010 komendantki hufca z dnia 30.10.2010r.


13. Inne.
13.1. Na wniosek KSW z dnia 30.10.2010r. otwieram :
a) Stopnie HO
- pwd Izabela Sawicka
b) Stopnie HR
- pwd Błażej Górski
13.2. Na wniosek KSW z dnia 30.10.2010r zamykam :
a)Próby wędrownicze
- dh Grzegorz Worobiczuk – pozytywnie
Wyjątki z rozkazu L13/2010 komendantki hufca z dnia 2.11.2010r

7. Mianowania instruktorów.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki / przewodnika.
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 02.11.2010r otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi:
- Grzegorzowi Worobiczuk


 1. Zarządzenia i informacje
  1. Zarządzam spis sprzętu, który jest w posiadaniu drużyn należących do Szczepu, celem uzupełnienia księgi inwentarzowej Szczepu.
  2. Zarządzam niezwłoczne przekazanie informacji dotyczących finansów drużyn, celem przygotowania budżetu Szczepu na 2011 r.
Czuwaj
             Komendantka
            SDHiZ na próbie


              pwd.Agnieszka Jasielon

rozkaz l1/2010

Komendantka Szczepu                                                                                Bachanowo 18.09.2010
 Harcerskiego i Zuchowego
na próbie


Rozkaz L1/2010

Wyjątki z rozkazu komendanta hufca z dnia 05.09.2010r.
5.Szczepy, związki drużyn.
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn.
5.2.1. Powołuję na okres próbny Szczep Drużyn Harcerskich w skład którego wchodzą następujące gromady i drużyny: 7 DW „Marzyciele”, 7 GZ „Tuptusie”, 13 SDH „Extrema”, 16 SDH „Aconcagua” i Próbna SDW „Grot”.

5.3.Zwolnienia i mianowania w szczepach, związkach drużyn.
5.3.1. Mianuję dh pwd Agnieszkę Jasielon na funkcję komendantki Szczepu Drużyn Harcerskich na próbie.2. Mianowanie kadry Szczepu


2.1.Mianuję na funkcje zastępcy komendanta Szczepu ds. programowych pwd. Annę Danowską
2.2.Mianuję na funkcje zastępcy komendanta Szczepu ds. organizacyjnych pwd. Błażeja Górskiego
2.3. Mianuje na funkcję kwatermistrza Szczepu dh. Jarosława Worobiczuka

3. Powołanie Rady Szczepu

3.1. Powołuje w skład Rady Szczepu następujące Druhny i Druhów:
pwd. Agnieszka Jasielon
pwd. Anna Danowska
pwd. Błażej Górski
dh. Jarosław Worobiczuk
pwd. Izabela Sawicka
ćw. Grzegorz Worobiczuk

3.2. Na wniosek drużynowych w skład Rady Szczepu powołuję:
sam. Ewelina Wronowska
sam. Ewelina Chmielewska
dh. Mateusz Mrozek


Czuwaj

Komendantka
SHiZ na próbie


pwd. Agnieszka Jasielon